Gedragsregels

Zowel de ouder(s)/verzorger(s) als de leerling verklaren hierbij kennisgenomen te hebben van én akkoord te gaan met de onderstaande gedragsregels.

Onderdeel van de boeking is een overeenkomst over gedragsregels.

De Kairos Zomerschool is een zomerkamp met een uitgewerkt programma. Daarnaast is het ook een groepsreis; daarbij zijn allerlei afspraken en regels onmisbaar die beperkingen opleggen aan individuele wensen/gewoontes.

De onderstaande opsomming moet niet de indruk wekken dat de Kairos Zomerschool niet vooral een prettige en leerzame belevenis is. Die wens staat natuurlijk bij deelnemers én begeleiding voorop.

Regels tijdens de vliegreis

Je vliegt zelfstandig van Amsterdam naar Verona en v.v. en bent dus zelf verantwoordelijk voor het reilen en zeilen voor en tijdens de vliegreis. 

Regels in Italië

1) Niemand mag alleen de camping verlaten zonder toestemming van de begeleiding.
2) Een aantal avonden is het toegestaan om in groepen van gemengde samenstelling op stap te gaan. Deze groepen melden zich bij vertrek én terugkomst persoonlijk bij de begeleiding.
3) De maaltijden worden gezamenlijk genoten.
4) NIX-18; geen alcohol op de campingsplaats. 
5) Op de camping en tijdens de excursies wordt er niet gerookt.
6) Absoluut geen drugs!
7) Je komt niet ongevraagd in de tent van groepsgenoten en na een afgesproken tijdstip blijf je in je eigen tent.
8) Laat waardevolle spullen en paspoort of ID niet voor het grijpen liggen. Je kan spullen in bewaring geven bij de begeleiding.
9) Avondklok: 22:00 – 7:00 stilte. Als je na 22:00 terug komt op de camping, gaat de avondklok op het moment van terugkomst in. Voorkom dat je lawaai maakt bij het toiletgebouw.
10) Regels op de campingplaats:
- 8:30 ontbijt
- 12:30 lunch
- Geen föhn of dergelijke apparatuur gebruiken bij de tent, het elektriciteitsnet is daar niet op berekend. Je kunt wel föhnen in het toiletgebouw.
- Het zwembad is er bedoeld voor gezinnen met kleine kinderen, dus niet voor leerlingen.
- Op de camping verblijven nog meer gasten. Respecteer hun rust en hun eigendommen.
11) Tijdens excursies blijft iedereen bij zijn/haar groep.
12) In kleding en gedrag moet rekening gehouden worden met de fatsoensnormen van het gastland:
- in kerken dienen schouders en benen bedekt te zijn
- het gezag van volwassenen en overheidsdienaren dient gerespecteerd te worden
- draag geen aanstootgevende kleding (ook liever geen voetbalshirts en dergelijke)
13) Contacten met andere gasten blijven binnen zekere perken en mogen in geen geval leiden tot afspraakjes in/bij de eigen tent.
14) Van ieder wordt een sociale houding verwacht, met respect ten opzichte van alle medereizigers.
15) Ga prudent om met audiovisuele middelen (telefoon/fototoestel/videocamera). Maak nooit ongewenst opnamen van anderen.

Uitsluiting

Indien je de regels herhaaldelijk overtreedt of ernstig wangedrag vertoont, word je naar huis gestuurd. De volledige verantwoordelijkheid voor alle gevolgen hiervan zijn voor rekening van jou/je ouder(s)/verzorgers.